PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

Piatková prezentácia účastníkov Javorníckej stovky bude prebiehať v Čadci v budove základnej školy na Rázusovej ulici v piatok 11. otóbra od 18.00 do 23.00 hod.

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

ŠTART

Štart Javorníckej stovky je spoločný v sobotu 12. októbra 2019 o 07:00 hod. Miestom štartu je priestranstvo pred budovou mestského úradu v Čadci na Námestí slobody.

TOPlist