CIEĽ

Cieľ Javorníckej 50 sa nachádza v budove základnej školy v Lysej pod Makytou. Časový limit cieľa je do 21.00 hod. (12 hodín od štartu).

V cieli bude pre účastníkov Javorníckej 50 k dispozícii občerstvenie a sociálne zariadenia: sprchy a WC. Sprchovanie bude možné v šatniach miestneho futbalového klubu (v samotnej budove školy sa sprchy nenachádzajú), ktorý má areál hneď vedľa školy.

Budova základnej školy je od železničnej stanice v Lysej pod Makytou vzdialená cca 0,5 km.