DOBROVOĽNÍCI

Dobrovoľníci sú nedieľnou súčasťou ultra komunity na Slovensku. Hlavne vďaka nezištnej pomoci množstva ľudí z celého Slovenska je možné realizovať horské ultramaratóny a diaľkové pochody.

Javornícka stovka (tento rok s trasou Javornícka 50) hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pomohli pri príprave a počas priebehu tohoto jesenného horského ultramaratónu a diaľkového pochodu. Nižšie nájdete informácie, kde a akou formou je možné sa zapojiť. Ak by ste sa chceli pridať k nám a prispieť svojou pomocou k realizácii nášho podujatia, dajte nám prosím vedieť cez náš formulár alebo prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com s informáciou, akou formou by ste nám mali záujem pomôcť. Za každú pomoc srdečne ďakujeme! :-)

Preteky sa budú konať vzhľadom na opatrenia podľa aktuálne platného COVID AUTOMATU, protokol 3, 
t.j. kompletne zaočkovaní (účastníci aj organizačný tím)


Pozn.: pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. 

1.) Dobrovoľník na prezentácii a štarte vo Vysokej nad Kysucou

Prezentácia účastníkov Javorníckej 50 (zápis, vydávanie štartovných balíčkov) bude prebiehať v sobotu 9. októbra 2021 od 07.30 do 08.45 hod. vo Vysokej nad Kysucou na parkovisku pri kostole sv. Matúša.

 • Pomoc pri príprave prezentácie a samotnej prezentácii účastníkov
 • Pomoc pri príprave a nakladaní materiálu, príprave miesta štartu, pomoc a informácie pre účastníkov
 • Nakladanie batožiny účastníkov
 • Samozrejme sa dá skombinovať s pomocou na stanovištiach a v cieli a pod.

2.) Dobrovoľník na kontrolnom stanovišti / občerstvovacej stanici

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom (príprava a podávanie občerstvenia, asistencia účastníkom). Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery (záznam časov resp. asistencia pri časomiere, kontrola). Hľadáme dobrovoľníkov pre:

 • Makov, Kopanice (16. km, do 12:30)
 • Kasárne, Horský hotel Fran (23. km, do 14:00)
 • Kohútka, pri chate Javorka (35. km, do 16:30)
 • Beňadin (47. km, do 19:00)

3.) Dobrovoľník v cieli

Cieľ Javorníckej stovky s časovým limitom do sobotu 9. októbra 2021 do 21.00 hod. sa nachádza v Lysej pod Makytou v areáli základnej školy. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s:

 • Prípravou cieľového zázemia
 • Zaznamenávaním časov (elektronická časomiera a manuálne)
 • Zápisom údajov
 • Servisom pre účastníkov
 • Prípravou a podávaním občerstvenia
 • Poskytovaním pomoci a informácii pre účastníkov

4.) Dobrovoľník v komunikačnom centre (nemusí byť nutne v rámci trasy Javorníckej stovky)

 • Zbieranie a záznam informácii z kontrol - časy, DNF, DSQ a pod.
 • Sledovanie priebehu podujatia a celkový prehľad
 • Poskytovanie informácii organizátorom (príp. účastníkom)
 • Informovanie verejnosti o priebehu podujatia na Facebooku a pod.

5.) Zdravotná služba

Privítame pomoc zdravotníkov-dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pokryť zdravotnú službu na občerstvovacích stanovištiach a v cieli pretekov. Ako minimum je požadovaný absolvovaný kurz prvej pomoci s dokladom. Uvítame predovšetkým certifikovaných zdravotníkov alebo ľudí so vzdelaním v obore.

6.) Fotograf - kameraman

 • Výber miesta pôsobenia na základe vlastnej voľby a dohovoru s organizátormi
 • Vlastná technika podmienkou

Ďakujeme! :-)