PREVOZ BATOŽINY DO CIEĽA

Účastníci Javorníckej stovky (trasa Javornícka 50) majú možnosť si nechať previezť batožinu zo štartu vo Vysokej nad Kysucou do cieľa v Lysej pod Makytou. Táto služba bude k dispozícii pre tých účastníkov, ktorí prevoz batožiny nahlásili vopred v prihlasovacom formulári. 

Batožinu budeme zbierať priamo na mieste štartu (parkovisko pri kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou). Batožina určená na prevoz musí byť viditeľne označená minimálne štartovným číslom účastníka resp. aj menom a priezviskom (na prezentácii budú k dispozícii štítky na batožinu). Batožina určená na prevoz do cieľa môže mať hmotnosť max. do 10 kg celkovo (na jedného účastníka). V batožine určenej na prevoz si nenechávajte elektroniku a cennosti.