PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prezentácia účastníkov Javorníckej stovky bude prebiehať v Čadci v budove základnej školy na Rázusovej ulici v piatok 9. októbra 2020 od 18.00 do 23.00 hod.

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

ŠTART

Štart Javorníckej stovky je spoločný v sobotu 10. októbra 2020 o 07:00 hod. Miestom štartu je priestranstvo pred budovou mestského úradu v Čadci na Námestí slobody.

Upozorňujeme, že prezentácia v sobotu 10. októbra 2020 ráno nebude možná.

Na mieste štartu účastníci odovzdajú do pristaveného vozidla svoju batožinu určenú na prevoz do cieľa. taktiež na tonto mieste budeme zbierať dropbagy určené na prevoz na na občerstvovaciu stanicu K4.

TOPlist