PREZENTÁCIA A ŠTART

Prezentácia účastníkov Javorníckej stovky (trasa Javornícka 50) bude prebiehať vo Vysokej nad Kysucou na p►arkovisku pri kostole sv. Matúša v sobotu 9. októbra 2021 od 07.30 do 08.45 hod. Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia).

Účastníci na mieste prezentácie odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie  účastníka podujatia Javornícka stovka (trasa Javornícka 50) 2021 a bude im skontrolovaný doklad potvrdzujúci, že účastník je plne (kompletne) zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.

Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár) a štartové číslo. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom do pristavenej dodávky. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

Miestom štartu je p►arkovisko pri kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou. Štart je spoločný o 09.00 hod.