BEZPEČNOSŤ

Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie. Tento stav zároveň účastník deklaruje svojim podpisom v dokumente Informovaný súhlas účastníka, ktorý odovzdá počas prezentácie pred štartom.

Organizátori pretekov Javornícka stovka dôrazne odporúčajú účastníkom absolvovať pred pretekmi Javornícka stovka individuálnu lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom pretekov Javornícka stovka.

Každý účastník musí mať so sebou organizátormi predpísaný povinný výstroj. Nezabudnite, že izotermická fólia vám môže zachrániť život!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností pred podujatím kontaktujte organizátorov. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti súvisiace so svojim zdravotným stavom alebo bezpečnosťou, odporúčame pred podujatím osloviť lekára, kontaktovať organizátora, resp. zvážiť svoju účasť na Javorníckej stovke.

ZDRAVOTNÁ POMOC

Organizátori budú mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach ("živých kontrolách"). Na podujatí budú prítomní zdravotníci, a to na tých kontrolných stanovištiach, o ktorých budú účastníci informovaní pred štartom.

Na kontrolnom stanovišti Semeteš (49.4 km) budú poskytovať zdravotnú asistenčnú službu profesionálni záchranári z Martina: www.zachranarimt.sk

V prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí, ktoré by znemožnili účastníkom dostať sa na miesto prístupné autom, odporúčame urýchlene kontaktovať tiesňovú linku na tel. č. 112 (mobilný telefón je súčasťou povinného výstroja).

Účastník podujatia Javornícka stovka je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia iného účastníka.

TOPlist