PREVOZ BATOŽINY DO CIEĽA

Účastníci Javorníckej stovky majú možnosť si nechať previezť batožinu zo štartu v Čadci do cieľa v Lysej pod Makytou (odporúčame ju hlavne pre účastníkov, ktorí využijú nocľah v telocvični v ZŠ Rázusova v Čadci z piatka na sobotu a pre účastníkov zo zahraničia). Táto služba bude k dispozícii pre tých účastníkov, ktorí prevoz batožiny nahlásili vopred v prihlasovacom formulári. 

Batožinu budeme zbierať priamo na mieste štartu (Námestie slobody v Čadci). Batožina určená na prevoz musí byť viditeľne označená minimálne štartovným číslom účastníka resp. aj menom a priezviskom (na prezentácii budú k dispozícii štítky na batožinu). Batožina určená na prevoz do cieľa môže mať hmotnosť max. do 10 kg celkovo (na jedného účastníka). V batožine určenej na prevoz si nenechávajte elektroniku a cennosti.

DROPBAGY

Účastníci podujatia majú možnosť si dať previezť dropbagy (t.j. malé balíčky s vecami na trasu) na Semeteš (49,5 km od štartu). Dropbagy sa budú odovzdávať v Čadci na mieste štartu (Námestie slobody). Dropbag musí byť zreteľne označený štartovým číslom účastníka. Zo Semeteša budú dropbagy odvezené do cieľa v Lysej pod Makytou po skončení časového limitu tohto stanovišťa (20:45 hod.).

TOPlist