BEZPEČNOSŤ

Povinnosťou každého účastníka podujatia Javornícka stovka (trasa Javornícka 50) je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie. Tento stav zároveň účastník deklaruje svojim podpisom v dokumente Informovaný súhlas účastníka, ktorý odovzdá počas prezentácie pred štartom.

Organizátori pretekov Javornícka stovka (trasa Javornícka 50) dôrazne odporúčajú účastníkom absolvovať pred pretekmi Javornícka stovka (trasa Javornícka 50) individuálnu lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom pretekov Javornícka stovka (trasa Javornícka 50).

Každý účastník musí mať so sebou organizátormi predpísaný povinný výstroj. Nezabudnite, že izotermická fólia vám môže zachrániť život!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností pred podujatím kontaktujte organizátorov. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti súvisiace so svojim zdravotným stavom alebo bezpečnosťou, odporúčame pred podujatím osloviť lekára, kontaktovať organizátora, resp. zvážiť svoju účasť na Javorníckej stovke (trasa Javornícka 50).

ZDRAVOTNÁ POMOC

Organizátori budú mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach ("živých kontrolách"). Na podujatí budú prítomní zdravotníci, a to na tých kontrolných stanovištiach, o ktorých budú účastníci informovaní pred štartom.

Na kontrolnom stanovišti K3 Kohútka (pri chate Javorka) budú poskytovať zdravotnú asistenčnú službu profesionálni záchranári z Martina: www.zachranarimt.sk

V prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí, ktoré by znemožnili účastníkom dostať sa na miesto prístupné autom, odporúčame urýchlene kontaktovať tiesňovú linku na tel. č. 112 (mobilný telefón je súčasťou povinného výstroja).

Účastník podujatia Javornícka stovka (trasa Javornícka 50) je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia iného účastníka.