POVINNÝ VÝSTROJ

Každý účastník podujatia Javornícka stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia).

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 7. Pravidiel pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

Kontrola povinného výstroja bude vykonaná pred štartom a môže byť vykonaná aj pred štartom a počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

Súčasťou povinného výstroja je:

 • 1 ks izotermická fólia

 • čelová lampa s novými batériami a s rezervnými batériami (ak používate batérie AA alebo AAA), alebo nabitá čelová lampa a náhradný nabitý článok (ak používate nabíjateľnú čelovú lampu)

 • nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

 • papierová mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Javorníckej stovky, alebo GPS (akceptujeme aj hodinky s GPS) s nahraným priebehom trasy (link pre stiahnutie GPX súboru nájdete v sekcii Trasa)

 • reflexná páska alebo reflexná vesta alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu

 • fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L

 • vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)

 • doklad totožnosti

 • štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor Javorníckej stovky)

 

Odporúčaná výbava:

Okrem povinného výstroja a primeraného oblečenia a obuvi odporúčame účastníkom Javorníckej stovky si zobrať so sebou resp. zabezpečiť si aj:

 • Turistické paličky
 • Nepremokavý obal na mobilný telefón a doklady
 • Náplaste
 • Elastický obväz
 • Dezinfekciu
 • Minimálne 1 liter vody alebo nápoja (na štarte)
 • Peniaze - hotovosť (EUR)
 • Poistenie
TOPlist